Starte AS firmaRegistreringsskjema for aksjeselskap

Registrer ditt aksjeselskap på en trygg og effektiv måte gjennom vårt online start AS-skjema.

Registrer ditt nye firma på noen få minutter og få alle dokumentene du trenger, ferdig utfylt. Vi tar kontakt med deg for bekreftelse og om få dager kan du ta i bruk ditt nye firma!

Du betaler kun kr 2990,- eks. mva. for å stifte ditt AS firma. Kampanje: Dersom du fyller ut skjemaet online og velger oss som regnskapsfører stifter vi ditt selskap for kun kr 990,-.

Viktig! Du kan kun benytte dette online skjemaet dersom du skyter inn kapital med penger. Ved tingsinnskudd ber vi ta kontakt på kontakt@vangdalregnskap.no

AS-pakken inneholder:

  • Protokoll fra stiftelsesmøte
  • Samordnet registermelding
  • Åpningsbalanse
  • Protokoll fra styremøte
  • Kun dersom revisor er fravalgt
  • Vedtekter
  • Aksjeeierbok
  • Rask registrering av selskapet i Brønnøysund (via Altinn)

Steg 1: Kontaktinformasjon

Denne informasjonen bruker vi til å ta kontakt med deg/dere.

Steg 2: Selskapets navn

Det viktigste er at navnet ikke er identisk med et som allerede er registrert i Brønnøysund. Skriv navn på selskapet i feltet under. Du kan sjekke om navnet er ledig ved å benytte deg av denne linken: sjekk at firmanavnet er ledig.

Steg 3: Selskapets kapital

Det kreves kr. 30.000,- minimum i aksjekapital for å kunne stifte et AS. Stiftelsesomkostninger kan betales av innskutt aksjekapital. Det er lov å stifte med høyere aksjekapital om ønskelig.

Pris per aksje = 30

Steg 4: Ønsker selskapet å ha revisor?

Det er revisjonsplikt ved morselskap i konsern (et AS eier mer enn 50 % av aksjene i et annet).

Steg 5: Selskapsinformasjon

Besøksadresse kan være en privatadresse, men ikke postboks- eller c/o-adresse. Postadresse kan man velge fritt.

Steg 6: Driftsinformasjon

Dersom selskapets oppstartsdato for drift avviker fra vedtektsdato må det legges inn her. Hvis selskapet skal ha ansatte ved oppstart eller på sikt må også det legges inn ved å trykke på Ja.

Steg 7: Selskapets formål

Vennligst beskriv så nøyaktig som mulig selskapets aktivitet. Vær kortfattet, men husk at bare et enkeltord, som f.eks. "rådgiving", ikke godtas. Ved virksomhet i flere bransjer må du oppgi dem i rekkefølge etter størrelsen på forventet omsetning/sysselsetting.

Steg 8: Eiere (aksjonærer)

Både enkeltpersoner og firmaer kan stå som eiere. Personer må være fylt 18 år. Utenlandske aksjonærer som ikke har norsk personnummer må ha norsk D-nummer. Legg til aksjonærer ved å klikke på lenkene nedenfor.

Legg til person / Slett person Legg til firma / Slett firma

Steg 9: Styre og daglig leder

Personen som skal være daglig leder må ha fylt 18 år.

Styret må ha en styreleder. Det er valgfritt om man vil ha flere i styret. Er det færre enn to styremedlemmer i tillegg til styreleder, er det påbudt å ha minst ett varamedlem. Både eksterne personer og aksjonærer kan sitte i styret. Alle må ha fylt 18 år.


Nytt styremedlem
Slett styremedlem

Nytt varemedlem
Slett varemedlem
Legg til styremedlem / Legg til varemedlem

Steg 10: Signaturrett

Her må man skrive inn hvem som skal kunne signere viktige dokumenter på vegne av selskapet. For selskap med kun én eier er det mest vanlig å velge styrets leder alene. For selskap med flere eiere er det mest vanlig å velge styrets medlemmer hver for seg.

* I felleskap betyr at mer enn én person må signere. Det betyr ikke at alle er nødt til å signere samtidig og på samme sted. De fleste signaturer skjer i Altinn og kan gjøres på ulike tidspunkt fra ulike steder.


Steg 11: Send inn

Husk å huke av dersom du ønsker vårt tilbud: Dersom du fyller ut skjemaet online og velger oss som regnskapsfører stifter vi ditt selskap for kun: kr 990,- eks. mva.Totalt antall aksjer: xxxx
Antall fordelte aksjer på aksjonærer: xxxx

VIKTIG: Antall aksjer må være likt. Totalt antall aksjer må stemme overens med hverandre.