Starte AS firmaRegistreringsskjema for aksjeselskap

Registrer ditt aksjeselskap på en trygg og effektiv måte gjennom vårt online start AS-skjema.

Registrer ditt nye AS firma på noen få minutter og få alle dokumentene du trenger, ferdig utfylt. Vi tar kontakt med deg for bekreftelse og om få dager kan du ta i bruk ditt nye firma!

Du betaler kun kr 2990,- eks. mva. for å stifte ditt AS firma. Kampanje: Dersom du fyller ut skjemaet online og velger oss som regnskapsfører stifter vi ditt selskap for kun kr 990,-.

Viktig! Du kan kun benytte dette online skjemaet dersom du skyter inn kapital med penger. Ved tingsinnskudd ber vi ta kontakt på kontakt@vangdalregnskap.no

AS-pakken inneholder:

  • Protokoll fra stiftelsesmøte
  • Samordnet registermelding
  • Åpningsbalanse
  • Protokoll fra styremøte
  • Kun dersom revisor er fravalgt
  • Vedtekter
  • Aksjeeierbok
  • Rask registrering av selskapet i Brønnøysund (via Altinn)

Steg 1: Kontaktinformasjon

Denne informasjonen bruker vi til å ta kontakt med deg/dere.

Steg 2: Selskapets navn

Det viktigste er at navnet ikke er identisk med et som allerede er registrert i Brønnøysund. Skriv navn på selskapet i feltet under. Du kan sjekke om navnet er ledig ved å benytte deg av denne linken: sjekk at firmanavnet er ledig.

Steg 3: Selskapets kapital

Det kreves kr. 30.000,- minimum i aksjekapital for å kunne stifte et AS. Stiftelsesomkostninger kan betales av innskutt aksjekapital. Det er lov å stifte med høyere aksjekapital om ønskelig.

Pris per aksje = 30

Steg 4: Ønsker selskapet å ha revisor?

Det er revisjonsplikt ved morselskap i konsern (et AS eier mer enn 50 % av aksjene i et annet).

Steg 5: Selskapsinformasjon

Besøksadresse kan være en privatadresse, men ikke postboks- eller c/o-adresse. Postadresse kan man velge fritt.

Steg 6: Driftsinformasjon

Dersom selskapets oppstartsdato for drift avviker fra vedtektsdato må det legges inn her. Hvis selskapet skal ha ansatte ved oppstart eller på sikt må også det legges inn ved å trykke på Ja.

Steg 7: Selskapets formål

Vennligst beskriv så nøyaktig som mulig selskapets aktivitet. Vær kortfattet, men husk at bare et enkeltord, som f.eks. "rådgiving", ikke godtas. Ved virksomhet i flere bransjer må du oppgi dem i rekkefølge etter størrelsen på forventet omsetning/sysselsetting.

Steg 8: Eiere (aksjonærer)

Både enkeltpersoner og firmaer kan stå som eiere. Personer må være fylt 18 år. Utenlandske aksjonærer som ikke har norsk personnummer må ha norsk D-nummer. Legg til aksjonærer ved å klikke på lenkene nedenfor.

Legg til person / Slett person Legg til firma / Slett firma

Steg 9: Styre og daglig leder

Personen som skal være daglig leder må ha fylt 18 år.

Styret må ha en styreleder. Det er valgfritt om man vil ha flere i styret. Er det færre enn to styremedlemmer i tillegg til styreleder, er det påbudt å ha minst ett varamedlem. Både eksterne personer og aksjonærer kan sitte i styret. Alle må ha fylt 18 år.


Nytt styremedlem
Slett styremedlem

Nytt varemedlem
Slett varemedlem
Legg til styremedlem / Legg til varemedlem

Steg 10: Signaturrett

Her må man skrive inn hvem som skal kunne signere viktige dokumenter på vegne av selskapet. For selskap med kun én eier er det mest vanlig å velge styrets leder alene. For selskap med flere eiere er det mest vanlig å velge styrets medlemmer hver for seg.

* I felleskap betyr at mer enn én person må signere. Det betyr ikke at alle er nødt til å signere samtidig og på samme sted. De fleste signaturer skjer i Altinn og kan gjøres på ulike tidspunkt fra ulike steder.


Steg 11: Send inn

Husk å huke av dersom du ønsker vårt tilbud: Dersom du fyller ut skjemaet online og velger oss som regnskapsfører stifter vi ditt selskap for kun: kr 990,- eks. mva.Totalt antall aksjer: xxxx
Antall fordelte aksjer på aksjonærer: xxxx

VIKTIG: Antall aksjer må være likt. Totalt antall aksjer må stemme overens med hverandre.